Happenings

Her kommer happenings om ikke hører til under det andre.

2020:

Pga coronaviruset er planen for 2020 litt uklar, men vi sikter mot et NM i høst/vinter. 2021 blir bedre!