Andre events

Her samler vi det av konkurranser/arrangementer hvor Norges Sparkesykkelforbund står som arrangør  eller medarrangør i tillegg til andre uavhengige events vi støtter opp om.