Bli medlem

Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i sin lokale klubb hvis det finnes en. Et av våre mål er å opparbeide og/eller hjelpe klubber i alle deler av landet.

Finnes det ikke en klubb i nærheten oppfordrer vi alle til å melde seg inn som direktemedlem av Norges Sparkesykkelforbund. Etterhvert vil vi kunne «fordele» medlemmene ut i de lokale klubbene når de kommer.

Medlemskapet i forbundet koster 50,- kr. pr. år. For å kunne delta på konkurranser i regi av oss må man enten være medlem av en klubb registrert i Norges Sparkesykkelforbund eller være direktemedlem.

Jo flere vi er jo mer kan vi få til av parker, camper, innehaller, konkurranser, utdanning, dommere, treninger, samlinger, utenlandsbesøk osv.

Per nå blir du medlem ved å sende en mail til mail@sparkesykkelforbundet.no med fullt navn, telefonnummer og e-post. Adresse og fødselsdato kan også oppgis, men det er valgfritt. I tillegg til dette må det overføres 50,- kr til kontonummer: 1503.65.48972 for at medlemskapet skal være gjeldende.

Om du ikke er en aktiv utøver, men ønsker å stå som støttemedlem eller simpelthen ønsker å donere en gave til Norges Sparkesykkelforbund tas det i mot med stor takk! Jo flere midler, jo mer kan vi gjøre for sparkesykkelmiljøet! Norges Sparkesykkelforbund er en frivillig organisasjon, noe som betyr at pengene vil komme miljøet tilgode, ikke enkeltpersoner.

BLI MEDLEM I DAG!